இந்த சமூகம் மாயையை உருவாக்கியுள்ளது

அவர்களோடு

ஒன்றிப்போக உன்னை எதிர்பார்க்கிறார்கள்

உனது தோலின் வழியாக

ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்தி

அழகை உருவாக்க

விரும்புகிறார்கள்

அழகு என்பதை

பார்ப்பவர்களின்

கண்கள் சொல்லும்

ஆனால் பார்ப்பவர்களின்

கண்கள் அழகினைப் பற்றி

என்ன விவரிக்கும்

கத்திரிக்கோலின்

கருணையால் வெட்டப்படும்

முடிகள் தரையில் இதழ்களாய் குவிகின்றது

அவர்களை விடுங்கள்

சிறு சிறு துண்டுகளாய்

உடலினை வெட்டி வெட்டி

குவிப்பவர்கள் வேறெங்கும்

உண்டா

உடல் தோற்றத்தில்

நவீன வடிவமைப்பை

முகத்தில் நச்சுக்கழிவின்

பூச்சைப் பூசிப் பூசி

உங்களின் இயற்கை அழகினைத் திருடும் அவர்களை விட்டு விடுங்கள்

அடுத்த தலைமுறைக்கு

அவர்கள் உன்னிடம்

என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள்

அவர்களை விட்டுவிடுங்கள்

ஏனெனில் நீங்கள் இருட்டின்

திண்ணையில் நீண்டகாலமாக

இருப்பதை நீங்கள் கவனிக்கவில்லை

அவர்கள் உங்களின் சங்கிலியை

அகற்றும்போதும் அவர்கள்

உங்களின் சிந்தனையையும்

பேச்சினையையும் அடக்கும் போதும்

நீ யாழ்பறவை ஆகின்றாய்

உனது கருத்தின்

பிரதிபலிப்பாக நீ உணர்வதை

அவர்களிடம் உருவாக்கு

இது உண்மையில் உனதுவாழ்வின்

விதியென்று இணங்குவதா

இதுதான் உனதுவாழ்வின்

நோக்கமா

பொம்மைகள் இன்றி

பொம்மலாட்டம் காட்ட முடியாது

எனவே மீண்டும் போராடு

உனது குரலை எழுப்பு

உன் கூக்குரலை

உனக்குள் நீயே கேட்கவேண்டும்

உனது கரங்களை

உனது உதட்டினை

மீண்டும் கடிக்க

கவ்விட அவர்கள் முயற்சிக்கும் போது

என்ன செய்யவேண்டும்

என்பதை கேள்

கைகளை வலிமையாக்கு

உறுமிடு

அன்பினை உணர்ந்திடு

மீண்டும் உன்னை கறைபடுத்த

முயன்றால் அடி

நீ எதை

செய்ய விரும்புகிறாய்

உன்னை நீயே கேள்

வானத்தை

அண்ணாந்து பார்

கணக்கற்ற

விண்மீன் கூட்டத்தை

அது உன்னைப் பார்க்கும் போதும்

சிரித்தமுகத்துடன்

நிலவு உன் கனவுகளோடு

உன்னைப் பின்தொடரும் போதும்

நீ தனிமையில் நின்று என்ன

செய்யலாம் என்பதை

யோசி

குற்றஙகளின் விளைவுகளுக்கு

என்ன செய்யவேண்டும்

செய்திடு.

— ஷாருதி ரமேஷ்.❣️