ஸ்கொட்லாண்டில் நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் 8 ம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள்

  85

  ஸ்கொட்லாண்டில் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் ஏற்பாட்டில் சிறப்பாக நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வு
  IMG_5202

  IMG_5203

  IMG_5204

  IMG_5205

  IMG_5206

  IMG_5207