33ம் ஆண்டு நினைவுகளுடன் கறுப்பு யூலை நிகழ்வு – பிரித்தானியா

86

இன்று (23-07-16) பிரித்தானியாவில் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினரால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட 33ம் ஆண்டு நினைவுகளுடன் கறுப்பு யூலை நிகழ்வு பிரித்தானிய பிரதமர் வாசல் தலத்திற்கு முன்பாக நடைபெற்றது. இந் நிகழ்வு மாலை 6 மணிக்கு அகவணக்கத்துடன்  ஆரம்பித்தது.

IMG_0520

IMG_0524

IMG_0527

black-july-8

IMG_0532

IMG_0541

IMG_0545

IMG_0550

IMG_0559

IMG_0562

IMG_0516

IMG_0518