கொரானா கிருமி,உடல் எதிர்ப்பு உலக அரசியல் பற்றி இருபது வருடங்கள் முதல் கணித்த George Carlin

George Carlin – இவரின் பேச்சை கொஞ்சம் கேளுங்களேன். உடலின் எதிர்ப்புசக்தி தொடர்பாக 20 வருடங்கள் முன் இவர் பேசிய பேச்சு, இன்று கொரோனா பிரச்சனை சமயத்தில் எப்படி பொருந்துகிறது என்று பாருங்கள்.

Posted by Saravana Paramanantham on Tuesday, 9 June 2020