அரசியல்

மீண்டும் போர்

அலசுவாரம் - 90 முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாகப் போர் முனைப்போடு வாழ்ந்து, நாளும் பொழுதும் நமக்குக் கிடைத்த களவெற்றிகளைப் பற்றியே சிந்தித்து, தாயக விடுதலைக்காகப் பிரமிக்கத்தக்க ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி இறுதியில் சறுக்கலடைந்து, பழையபடி ஆனாவிலிருந்து தொடங்க வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட நாம் மீண்டும் கனரக ஆயுதங்களைப் பாவிக்கும் போரொன்றைச் சந்திக்க வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம்.  ஆனால் இம்முறை நாம் போதிய பலத்தோடும், எம்மை...

அண்மைய பதிவுகள்

அரசியல் பதிவுகள்

உலகவலம்

சமூகம்