முகநூலில் கலக்கும் சிறந்த பதிவு தொகுப்பு

156

முகநூலில் நம் கண்ணில் பட்ட நல்ல பதிவுகளை உங்கள் பார்வைக்கு கொண்டுவருகின்றோம்..

உலகின் தாய் மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய் மொழியான அன்னைத் தமிழை காதலித்துத் பல்லின மக்களில் நல்லின மக்களில் ஒருவரான ஹக்…

Posted by Sivavathani Prabaharan on Wednesday, 10 June 2020

'இந்த வாழ்க்கை சிக்கல்கள் நிறைந்தது. ஆனால் சிக்கல்கள் மட்டுமே அல்ல.. முற்றிலும் வெறுப்புக்குரிய கோளமாக என்றாவது இந்தப்…

Posted by வாசு முருகவேல் on Wednesday, 10 June 2020

குர்குரேவுக்கு தடை! அன்றே கணித்த புல்லட்'ணா ❤ ~ இவன் புல்லட்'ணா பாசரை 🔥திருச்சி (தெற்கு) 💪

Posted by Muhammad Aarif on Wednesday, 10 June 2020