அந்த மாதிரி பெண்களை சமாளிப்பது எப்படி?

143

பையன் – ஹாய்.. நாம் இருவரும் நெருங்கிய நட்பு வைத்துக் கொள்வோமா…?

பெண்- ஓ.கே… ஆனால் ஒரு கண்டிஷன்

பையன் – அது என்ன.. சொல்லு.

பெண் – செக்ஸ் கிடையாது.. அதை எனது வருங்கால கணவருக்காக பாதுகாத்து வருகிறேன்.

பையன் – நோ பிராப்ளம்.. அதேபோல என்னிடமும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு…

பெண்- அது என்ன…

பையன் – நான் பணத்தை செலவழிக்க மாட்டேன்.. அதை எனது வருங்கால மனைவிக்காக சேர்த்து வருகிறேன்…

பெண் – டேய் ராஜு குட்டி.. நான் சும்மா சொன்னேன்டா.. கண்டிஷன்லாம் கிடையாது.. ஓ.கே.வா…?