இன்றைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில்.

47

மாவட்டங்கள் அவற்றின் திறன்களின் அடிபடையில் தமது முடிவை அறிவித்தது

இன்றைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில், பெடரல் கவுன்சில் முக்கியமாக கொரோனா நெருக்கடியின் பொருளாதார விளைவுகளைத் தீர்ப்பதற்கான தீர்மானங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்கியது.

சிறந்த விளையாட்டு துறைகளுக்கு உதவ வேண்டும்

இராணுவமும் மீண்டும் ஆள் திரட்டல் நடைபெறும்

இவ்வாறு கோரானா தொடர்ந்தால் தீவிர சிகிச்சை இடங்கள் உண்மையில் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்பது பற்றிய கேள்விக்கு சுவிஸ் சுகாதார அமைப்பு நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியும் என்று சுகாதார அமைச்சர் அலைன் பெர்செட் நம்பிக்கை தொரிவித்தார் .
இதற்காக அனைத்து மாநிலங்களும் இப்போது ஒற்றுமையைக் காட்டி ஒன்றிணைந்து செயல்படுவது அவசியம்.

தேவைப்பட்டால், தீவிர சிகிச்சை இடங்களின் நாம்அதிகரிக்க வேண்டும். ” வழக்குகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது, ஆனால் வைத்திசாலையில் இன்னும் இடம் உள்ள என கவுன்சில் நம்புகிறதுஎன்றார்
.
நிதியமைச்சர் நாட்டின் பொருளாதார விளைவுகள் குறித்து பேசுகையில்

ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டமைப்பு சரிசெய்தல் தவிர்க்க முடியாதது. அதாவது ஹோட்டல் அல்லது உணவகங்கள் போன்ற நிறுவனங்கள் திவாலாகிவிடும் என்று மத்திய அரசு எதிர்பார்க்கிறது என்பதைத் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை.
இந்த நெருக்கடி தேசிய வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கும் கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது “கடனைக் குறைக்க எங்களுக்கு 10 முதல் 15 ஆண்டுகள் ஆகும்” என்று நிதியமைச்சர் கூறினார். கூடுதலாக, ஏற்றுமதி தொழில் தொற்றுநோயின் போக்கைப் பொறுத்து நீண்ட காலத்திற்கு பாதிக்கப்படும்.”