புலிகளின் வீரஞ்செறிந்த செம்மணி தாக்குதல்

368

1996 செம்மணி இராணுவ முகாம் வழியாக உயர்தர பரீட்சை எழுதிவிட்டு வீடு திரும்பிய எங்கள் தங்கை கிருசாந்தியை பாலியல் வன்புணர்வு…

Posted by கிழக்கின் குரல் on Sunday, March 15, 2020