மிகவும் அவசரமான வேண்டுகோள்

65

தயவுசெய்து திருமதி அம்பிகைசெல்வகுமாரின் உயிரைக் காப்பாற்றுவதன் மூலம் தமிழர்களைக் காப்பாற்றுவதற்கு இதனை விரைவாக செய்யுங்கள்

இது கைத்தொலைபேசி மற்றும் Mac இல் மட்டுமே செயற்படுத்தக்கூடியது.

இதனை எவ்வாறு செய்யலாம்

  1. தயவுசெய்து இந்த இணைப்பினை அழுத்துக http://stoptamilgenocide.com/
  2. http://stoptamilgenocide.com/
  3. அந்தப்பக்கத்தின் இறுதிக்கு சென்று ஐ.நா தொடர்பின் கீழ் உங்கள் மொழியினைத் தேர்வு செய்யவும். பிரிட்டிஷ் அல்லது பிரெஞ்சு கொடியினை அழுத்துவதன் மூலம் ஆங்கிலம் அல்லது பிரெஞ்சு மொழியினைத் தெரிவு செய்க
  4. அதில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் மின்னஞ்சலின் இறுதிக்குச் சென்று உங்கள் பெயரை சேர்க்க வேண்டும்
  5. பின் Send இல் அழுத்தவும்

Vanakkam
EXTREMELY URGENT – PLEA TO SAVE TAMILS BY SAVING THE LIFE OF MRS AMBIHAI SELVAKUMAR
Please note this only works in mobile or mac.
How does it work?

  1. Please click the link http://stoptamilgenocide.com/http://stoptamilgenocide.com/
  2. Scroll down to almost to the end and under contact the UN click choose your language. Choose either English or French by Clicking either the British or French flag.
  3. Email will be populated. Scroll down to the end of the email and insert your name.
  4. Press send

Thank you. Have a wonderful day.