அமெரிக்க ஆர்ப்பாட்டங்களில் பிரபலமாகும் “பறை” இசை : காணொளி

139

🖤Parai against racism ✊#parai #freedom #racism #sydney

Posted by Adhivasis on Saturday, 6 June 2020
பறையிசை..தன்னை மறந்து ஆடும் பெண்