புலனாய்வு பிரிவு விசாரணைக்கு அழைப்பு

52

சிங்களத்தில் வந்த விசாரணை அறிக்கையை தமிழில் தருமாறு கேட்ட தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னஇ திருமலை முன்னாள் பொறுப்பாளரும் தற்போதைய உதவி பொது செயலாளருமான கண்ணான் அவர்கள் மீது புலனாய்வு பிரிவு அச்சுறுத்தல்!!

புலனாய்வு பிரிவு விசாரணைக்கு வருமாறு தமிழ் தேசிய ம