கபட திட்டங்கள் மூலம் ஆள துடிக்கும் RSS

47

நடந்து முடிந்த UPSC(IAS) தேர்வில் பங்கு பெற்றது 1078 பேர்! இதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் 648 பேர்!

இவர்களில் RSS நடத்தும் மையத்தில் படித்தவர்கள் 600 பேர் தேர்ச்சி!

இதில் இருந்து என்ன தெரிகிறது

ஒன்று அனைவரும் வந்தேறி யூத-பிராமணர்களாக இருக்க வேண்டும்!

இல்லை 10% உயர்ந்த சாதிகளும் இணைந்திருக்க வேண்டும்!

இது ஏதோ அறிவால் நடக்கிறது என்று யாரும் பேச வரமாட்டார்கள்! அப்போ இது திட்டமிட்டே நடக்குது!

யார் இதை அனைத்தையும் செய்வது! வெறுமனே அரசியல்வாதிகளை திட்டினால் அவர்கள் அனைவரும் முட்டாள்களே!

என்று ஆங்கிலேயன் தமிழர் சமயங்களை ஒன்றிணைத்து இந்து மதம் என்று ஆக்கினானோ! அன்று பழைய அடிமைவாதிகளான யூத- பிராமணனுக்கு சாதகமாக ஆக்கிவிட்டான்!

அதை நாம் மீண்டும் பெற முடியாமல் திருட்டு திராவிட வடுக பயலுகள் 1932 தென்னிந்திய பிராமண எதிர்ப்பு சங்கம் உருவாக்கி பிராமணனை இன்றுவரை காத்து நிற்கிறான்…

இதை எப்போது நாம் சரிசெய்து!

நம்மை காத்து பிறகு இந்த நாட்டின் பூர்வகுடிகளான தமிழர்களை காத்து நாட்டை வந்தேறிகளிடம் இருந்து மீட்பது!

நிறுவனர்; ராசாளி. ரெ. ரவி

உலக மக்கள் இயற்கை வாழ்வியல் கழகம்