நாடாளுமன்றத்தில் 20 க்கு எதிர்ப்பு!

45

அரசியலமைப்பின் 20வது திருத்தச் சட்ட மூலம் நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரியினால் இன்று (22) சற்றுமுன்னர் நாடாளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்போது எதிர்க்கட்சியினர் 20வது வேண்டாம் என்ற சுலோகம் அடங்கிய பட்டிகளை கட்டி, பதாகைகளை தாங்கி எதிர்ப்பில் ஈடுபட்டனர்.