தேசிய பட்டியலை அறிவித்தது தேர்தல் ஆணையம்!

119

2020 பொதுத்தேர்தலில் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளுக்கு அமைய அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்றுள்ள தேசிய பட்டியல் ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக தேர்தல் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 17

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 7

இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 1

தேசிய மக்கள் சக்தி – 1

ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 1

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 1

அபே ஜன பல பக்ஷய – 1