அஞ்சல் மூல வாக்களிப்பின் முதலாவது பெறுபேறுகள்

காலி மாவட்டம் அஞ்சல் மூல வாக்களிப்பு தேர்தல் முடிவு…

நாடாளுமன்ற தேர்தல் 2020

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 27, 682.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 5144.

ஜே.வி.பி-3135

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1507.