"எங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்கான வன்முறையை உங்களிடம் இருந்தே கற்றுக் கொண்டோம்""Enough is Enough"

Posted by Arul Ezhilan on Saturday, 30 May 2020

இன்றைய மேலாண்மைச் சிந்தனையானது வெறும் கருத்துகளால்மட்டும் ஆனதில்லை.அது அவர்களது பொருட்களிலும்,மருத்துவ மற்றும்…

Posted by Sri Rangan Vijayaratnam on Friday, 29 May 2020

தமிழரின் கல்விக்கருவூலம் திட்டமிட்ட வகையில் சிறிங்கா அரசால் எரியூட்டப்பட்ட தினம் இன்று.இதற்கென பிரத்தியேகமான குண்டர்படை…

Posted by Ulaka Maka Saanakkiyan on Saturday, 30 May 2020

நெடுந்தீவு அழகான தீவு அல்லவோ……அருமையான பாடல்!

Posted by Delft Paranee on Wednesday, 27 May 2020

எரிந்துகொண்டிருந்த தீயில் யாழ்நூலகம் தானாகவே போய் வீழ்ந்தநாள் …- சேர் சுமந்திரன் –

Posted by Sivasothy Vijayaruban on Saturday, 30 May 2020

Lockdownனை மீறும் இங்கிலாந்து மக்கள் 🧐🧐

Posted by Prapa Rasiah on Saturday, 30 May 2020

ரஜனி திரணகம சுடப்பட்ட நாள் என்று எழுதுவார்கள். சபாரத்தினம் கொல்லப்பட்ட நாள் என்று எழுதுவார்கள். ஆனால், யாழ்ப்பாண நூலகம்…

Posted by வாசு முருகவேல் on Sunday, 31 May 2020