விரைவாக தகவலை பகிருங்கள்

41

தற்போது தமிழர் தாயகங்களில் மத ஒடுக்குமுறைகள் இடம்பெறுவதை யாவரும் அறிந்திருப்பீர்கள்.. அது போன்றே

பஞ்ச ஈச்சரங்களில் ஒன்றான #யாழ்_கீரிமலைசிவன்_ஆலயத்திற்கருகில் (நகுலேச்சரம்)

பௌத்ததுறவிகளின்ஆச்சிரமம்அமையவுள்ளதாகதிடுக்கிடும்தகவல்…???

#பஞ்சஈஸ்சரங்களில் ஒன்றான #யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ள புண்ணிய பூமியான #கீரிமலைக்கு (நகுலேச்சரம்) அருகிலே மிக விரைவில் #பௌத்ததுறவிகளுக்
கானஆச்சிரமம்ஒன்று #வருவதற்கானஏற்பாடுகள்இடம்பெற்று_வருகின்றது என தகவல்கள் கிடைக்கப்பட்டுள்ளது.

வருமுன்__காப்போம் 👍

உடனடியாக பகிருங்கள் 👍