விதிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள்

62

பர்மிங்காமில் லாக் டவுன் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினர்.
பர்மிங்காமில் முகமூடி அணிய மறுக்கும் கடைக்காரருக்கு 200 பவுண்ட் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.கடைகள் வைத்திருக்கும் உறவுகளே கவனம்.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=737243533789929&id=100025128677843

News by eelamranjan